INFORMACIJA APIE DYZELINIUS VARIKLIUS

Mes būsime patenkinti tik tada, kai visų iki vieno mūsų pirkėjų SEAT automobiliai bus atnaujinti.

Rūpintis savo klientais – pats svarbiausias mūsų prioritetas. Štai kodėl pastaruosius keletą mėnesių mes nesustodami dirbome, bandydami rasti techninį sprendimą dėl SEAT EA189 dyzelinį variklį paveikusios taršos parametrų problemos. Dabar džiaugiamės galėdami jums pranešti, kad sprendimas jau surastas.

 

Norime pakviesti jus suderinti atvykimą į SEAT aptarnavimo centrą dėl įrangos atnaujinimo, kuris bus padarytas visiškai nemokamai.

Nauji SEAT modeliai, turintys EU6 standartus atitinkančius variklius su minėta problema nėra susiję, kaip ir visi šiuo metu gaminami SEAT automobiliai su EA189 varikliais. Bet kokiu atveju galite būti tikri, kad visi SEAT automobiliai atitinka aukščiausius techninius ir saugumo standartus.

SEAT Diesel Hotline +370 5 20 78 350
Savininkams

Savininkams

Kaip patikrinti, ar jūsų transporto priemonė yra paveikta

SEAT S.A. sukūrė svetainę, kad galėtumėte patikrinti, ar jūsų automobilis paveiktas EA 189 NOx emisijos problemos.

Viskas, ką jums reikia padaryti, yra įvesti automobilio identifikavimo numerį (VIN). Jei jūsų transporto priemonė nėra paveikta, sistema apie tai praneš.

Atkreipkite dėmesį, kad gali praeiti iki 28 dienų, kol tinklalapyje atsiras duomenys apie atliktus serviso darbus.

ŽINGSNIAI

Kaip rasti VIN numerį

VIN numeris

VIN numeris

VIN numeris - tai raidžių ir skaičių kombinacija. Pavyzdžiui: WVWZZZ1JZXW000010. Atidžiai suveskite raides ir skaičius (nesumaišykite 'O' ir '0')

Kaip rasti VIN numerį

Kaip rasti VIN numerį

Numerį galite rasti automobilio priekinio stiklo išorinėje apatinėje dalyje dešinėje pusėje

Dokumentai

Dokumentai

VIN numeris taip pat nurodytas automobilio serviso knygelėje

Įveskite automobilio VIN numerį:

Jei nežinote VIN numerio galite įvesti registracijos numerį:

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 

1. Kas yra SEAT pasitikėjimo formavimo priemonė?

Pagal šią pasitikėjimo formavimo priemonę SEAT informuoja savo klientus, kad ji atsižvelgs į visus skundus, pateikiamus dėl techninių priemonių įdiegimo transporto priemonėse su EA189 tipo dyzeliniais varikliais ir susijusius su tam tikromis variklio ir išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos dalimis. Pasitikėjimo formavimo priemonė galioja 24 mėnesius nuo tos dienos, kai transporto priemonėje įdiegiamos techninės priemonės, ir taikoma transporto priemonėms iki 250 000 km ridos (kas pirmiau).

SEAT visada teigė, kad techninių priemonių įgyvendinimas neturės neigiamo poveikio degalų sąnaudų, CO2 emisijos, variklio galios, sukimo momento, triukšmo rodikliams bei variklio ir jo komponentų ilgaamžiškumui. Visi rodikliai, susiję su transporto priemonės tipo sertifikatu, liks galioti.  Transporto priemonių reguliavimo institucijos aiškiai patvirtino atitiktį reguliavimo reikalavimams. Patvirtinimas yra taikomas ir emisijos kontrolės sistemų ilgaamžiškumo reikalavimams.  Pasitikėjimo formavimo priemonė šiame kontekste neturi jokios įtakos.

Įgyvendindama pasitikėjimo formavimo priemonę, SEAT siunčia aiškų signalą, kad atnaujinimas neturi jokio neigiamo poveikio transporto priemonės ilgaamžiškumui. Ši priemonė turi padidinti klientų pasitikėjimą techninėmis priemonėmis ir paskatinti daugiau klientų atgabenti savo automobilius atnaujinimui.

Klientai iš atitinkamos savo transporto priemonės markės įgaliotųjų atstovų ir partnerių netrukus gaus išsamios informacijos apie pasitikėjimo formavimo priemonės įgyvendinimo sąlygas ir aprėptį.

2. Kurie automobilių gamintojai siūlo pasitikėjimo formavimo priemonę ir kuriems modeliams ji taikoma?

Pasitikėjimo formavimo priemonė taikoma visiems „Volkswagen“, „Audi“, „Seat“, „Škoda“ transporto priemonių modeliams ir „Volkswagen“ komercinių transporto priemonių modeliams su EA189 tipo dyzeliniais varikliais, kuriems buvo pritaikytos techninės priemonės.

3. Kam taikoma pasitikėjimo formavimo priemonė?

Pasitikėjimo formavimo priemonė bus siūloma visiems SEAT klientams, kurių transporto priemonėse sumontuoti EA189 tipo dyzeliniai varikliai ir kurių transporto priemonės buvo atnaujintos pagal serviso kampaniją 23Q6, susijusią su dyzelinių variklių valdymo programine įranga. Ji taikoma tik transporto priemonėms, kurių rida nesiekia 250 000 km. Tam, kad automobiliui būtų taikoma pasitikėjimo formavimo priemonė, klientai turi pateikti įrodymą, kad buvo atlikti visi gamintojo rekomenduoti bendrosios ir techninės priežiūros darbai (t. y. tai taikoma transporto priemonėms su išsamia ir reguliariai vykdoma gamintojo numatyta priežiūros istorija).

Pasitikėjimo formavimo priemonė papildomai taikoma visiems klientams, kurių transporto priemonėse jau įgyvendintos techninės priemonės nuo jų įgyvendinimo datos (jei patenkinti visi kiti pasitikėjimo formavimo priemonės reikalavimai). Pasitikėjimo formavimo priemonė yra siejama su transporto priemonės identifikavimo numeriu, ji bus taikoma naujiesiems savininkams, jei transporto priemonės bus parduotos per taikymo kriterijų galiojimo (24 mėnesių) laikotarpį.

Pasitikėjimo formavimo priemonė taikoma visame pasaulyje, išskyrus JAV, Kanadą ir Pietų Korėją, kur galioja kiti reglamentai.

4. Kuriems komponentams taikoma pasitikėjimo formavimo priemonė?

Pasitikėjimo formavimo priemonė iš viso taikoma 11 išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemos, įpurškimo ir emisijos neutralizavimo sistemų komponentų: „Lambda“ zondui, temperatūros jutikliui, EGR perjungimo vožtuvui, išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvui, išmetamųjų dujų recirkuliacijos slėgio skirtumo vožtuvui, purkštukui, aukšto slėgio siurbliui, degalų skirstytuvui, slėgio reguliavimo vožtuvui, slėgio jutikliui ir aukšto slėgio vamzdynui.

Pasitikėjimo formavimo priemonė nėra grindžiama SEAT pozicija, kad techninės priemonės neturi jokios neigiamos įtakos variklio ir jo komponentų ilgaamžiškumui. Reguliavimo įstaigos patvirtino, kad techninės priemonės atitinka visus teisinius reikalavimus ir nedaro jokio neigiamo poveikio degalų sąnaudų, CO2 emisijos, variklio galios, sukimo momento ir triukšmo emisijos rodikliams.

5. Kokios pasitikėjimo formavimo priemonės taikymo sąlygos?

Be pirmiau nurodytų sąlygų, taikomos šios:

1) Pasitikėjimo formavimo priemonė :
•    gali būti taikoma, vertinama ir naudojama tik dalyvaujant įgaliotajam atstovui;
•    taikoma tik skundams, susijusiems su medžiagomis, naudotomis atliekant darbus su toliau nurodytais EGR, degalų įpurškimo sistemos ir emisijos neutralizavimo sistemos komponentais: „Lambda“ zondu, temperatūros jutikliu, EGR perjungimo vožtuvu, EGR vožtuvu, EGR slėgio skirtumo jutikliu, purkštuku, aukšto slėgio siurbliu, degalų skirstytuvu, slėgio reguliavimo vožtuvu, slėgio jutikliu, aukšto slėgio vamzdynais;
•    netaikoma pakaitinėms transporto priemonėms, jau apmokėtų išlaidų kompensavimui, pažeidimams ir pan.

2) Sąlygos:
•    transporto priemonei su EA 189 dyzeliniu varikliu buvo atlikta serviso kampanija Nr. 23Q6;
•    transporto priemonė buvo tinkamai prižiūrėta vadovaujantis SEAT priežiūros grafikais, atnaujinimais ir atšaukimais;

3) netaikoma jokiais toliau nurodytais atvejais:
•    transporto priemonės natūralaus susidėvėjimo atvejais,
•    jei savininkas arba kitas autoservisas netinkamai vykdė remonto, priežiūros bei kitus transporto priemonės darbus (pvz., buvo naudotos neoriginalios dalys ir pan.),
•    jei nebuvo laikomasi eksploatacijos, priežiūros ir remonto nurodymų, pvz., nurodytų naudotojo vadove,
•    transporto priemonė apgadinta trečiųjų šalių, pvz., pateko į avariją, nukentėjo nuo žaibo ar krušos, potvynio ir pan., tapusių skundo priežastimi,
•    netaikoma bet kokiems skundams, susijusiems su smulkiųjų dalelių filtru dėl susikaupusių pelenų kiekio,
•    jei įtaisytieji transporto priemonės komponentai arba pati transporto priemonė buvo neleistinai modifikuoti, pvz., atlikti pertvarkymo darbai (pvz., galios didinimas),
•    jei transporto priemonė buvo eksploatuojama netinkamai, pvz., ja buvo lenktyniaujama varžybose ar ji patyrė perkrovų,
•    jei transporto priemonės valdytojas nepateikė skundo per protingai pagrįstą laikotarpį,
•    jei transporto priemonės valdytojas nesuteikė SEAT galimybės išspręsti problemos per protingai pagrįstą laikotarpį.

6. Ar pasitikėjimo formavimo priemonė papildomai taikoma, jei mano transporto priemonei jau pritaikyta techninė priemonė?

Taip. Kaip paminėta pirmiau, pasitikėjimo formavimo priemonė papildomai taikoma visiems susijusiems klientams, kurių transporto priemonėms jau pritaikyta techninė priemonė – nuo jos atlikimo datos (jei patenkinti visi kiti pasitikėjimo formavimo priemonės reikalavimai).

Jei klientas jau sumokėjo už atitinkamus jo transporto priemonei atliktus darbus, kurie jo nuomone buvo reikalingi dėl techninės priemonės įgyvendinimo,  SEAT ištirs ir įvertins, ar SEAT turi padengti tokias išlaidas. Visos užklausos tokioms išlaidoms padengti iki 2017 m. gruodžio 31 d. turi būti pateiktos įgaliotajam SEAT autoservisui toje pačioje šalyje, kurioje buvo atlikti darbai.