Naujas būdas efektyvumui matuoti

Naujas būdas efektyvumui matuoti

WLTP – naujas standartas

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedure – suderinta globali lengvųjų automobilių testavimo procedūra) yra naujas būdas matuoti automobilių degalų sąnaudas ir emisijas lengviesiems automobiliams. Ši metodika keičia ankstesnę NEDC (New European Driving Cycle – Naujasis Europos Važiavimo Ciklas) procedūrą, kuri buvo naudojama nuo 1997 metų.

Bandymo parametrai

Tai yra trys pagrindiniai faktoriai, lemiantys testo rezultatus

Aerodinamika

Aerodinamika

Kuo didesnį oro pasipriešinimą generuoja automobilis, tuo daugiau degalų reikia jam įveikti. Kuo aerodinamiškesnis yra automobilis, tuo mažesnį oro pasipriešinimą jis turi. Net mažiausi pakeitimai aerodinamikoje gali turėti didžiulį poveikį automobilio efektyvumui ilgalaikiu laikotarpiu.

Padangų pasipriešinimas riedėjimui

Padangų pasipriešinimas riedėjimui

Kai važiuojate, padangos dėl savo deformacijos priešinasi riedėjimui ir mažina automobilio efektyvumą. Dėl to itin svarbu sukurti padangas, kurios veiktų kaip galima efektyviau.

Masė

Masė

Sunkiems daiktams pervežti reikia daugiau energijos. Todėl kuo lengvesnis automobilis, tuo mažiau degalų reikia jam važiuojant. Naudojant mažiau degalų, gerėja automobilio efektyvumas. Automobilio efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo jo masės, be to mažesnė masė pagerina automobilio valdomumą.

SKIRTUMAI NEDC IR WLTP

 

Kaip atrodo naujasis standartas

REALIOS VAŽIAVIMO EMISIJOS (RDE – Real Driving Emissions)

 

RVE trumpai

Papildant testus pagal WLPT metodiką, nuo 2017 metų rugsėjo emisijų matavimai Europoje vykdomi vadovaujantis RDE testavimo procedūra. RDE (ang. Real Driving Emissions) reiškia „Realios Važiavimo Emisijos“. Šis metodas, palyginus su senuoju NEDC arba naujuoju WLPT, skiriasi tuo, kad matavimai nėra vykdomi poligone arba testavimo centre, o vyksta realiomis eismo sąlygomis. Nustatytos išmetimo emisijos (NOX – azoto monoksidas ir kietosios dalelės) yra matuojamos važiuojant bendrojo naudojimo keliais ir yra vadinamos realiomis emisijomis.

Naudojantis RDE matavimais, trečdalis kelionės vyksta miesto gatvėmis, trečdalis regioniniais keliais ir trečdalis greitkeliais su įvairiai įsibėgėjimais ir stabdymais. Vidutinis greitis važiuojant mieste turi būti nuo 15 iki 40 km/h, kai momentinis greitis negali būti didesnis nei 60 km/h, užmiesčio keliuose greitis siekia tarp 60 iki 90 km/h, o greitkeliuose – tarp 90 – 145 km/h.

Automobiliuose sumontuojama PEMS (angl. Portable Emisson Measurement System – kilnojama emisijų matavimo sistema) įranga. Ši įranga matuoja išmetimo normas (NOx, CO, CO2) ir kietąsias daleles (PN). Kelionė trunka nuo 90 iki 120 minučių. Lauko temperatūra tuo metu privalo būti tarp -7 ir +35 0C, o automobilio kondicionavimo sistema privalo būti įjungta.

 

DUK APIE NAUJUS SĄNAUDŲ MATAVIMUS

Kas tai yra NEDC, WLPT ir RDE?

NEDC (angl. „New European Driving Cycle“ – “Naujasis Europos važiavimo ciklas”) reiškia lengvųjų automobilių ir mažųjų komercinių automobilių išmetimo emisijų ir degalų sąnaudų testavimą uždaroje teritorijoje testų centre, kuris buvo naudojamas Europose nuo 1992 metų.

NEDC metodika buvo pakeista standartizuota visame pasaulyje pripažinta WLPT (angl. „Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure“ – “Pasaulinė suderinta lengvųjų automobilių testavimo procedūra”) metodika. Naujasis metodas yra skirtas nustatyti realius degalų suvartojimo ir išmetimo emisijos duomenis ir yra pagrįstas sugriežtintais bandymų reikalavimais.

Be WLPT, Europoje emisijos matuojamos ir vadovaujantis RDE (angl. “Real Driving Emissions” – “Realios važiavimo emisijos”) metodu, kai automobilio matavimai atliekami realiomis eismo sąlygomis bendrojo naudojimo keliuose.

Koks skirtumas tarp WLTP ir RDE?

Tuo tarpu, kai WLPT metodika pagrįsta automobilių matavimasi ant dinamometrinio stendo esant tam tikroms slygoms, RDE metodas vyksta bendrojo naudojimo keliuose. RDE metodu automobilis važiuoja įvairiais keliais ir greitėja bei lėtėja ant įvairios dangos, o testas trunka nuo 90 iki 120 minučių.

Kada naudojamas WLTP ir kada RDE matavimas?

Nuo 2017 m. rugsėjo WLPT ir RDE matavimai įvedami palaipsniui. Nuo 2018 m. rugsėjo WLPT matavimai bus privalomi visiems naujai registruojamiems automobiliams, be to įsigalios kietųjų dalelių (PN) matavimai vadovaujantis RDE metodika. Nuo 2019 m. rugsėjo visiems naujais registruojamiems automobiliams bus privalomas azoto monoksido (NOx) matavimas vadovaujantis RDE metodu.

Ką WLPT reiškia man?

Matavimų rezultatai, gauti naudojant WLPT metodą yra realistiškesni ir realiau atspindės tikrąsias degalų sąnaudas ir išmetimo emisijas. Tai reiškia, kad deklaruojamos degalų sąnaudos ir CO2 emisijos atspindės realybėje gaunamas sąnaudas ir bus didesnės už dabar deklaruojamas automobiliams su vidaus degimo varikliais. Individualus variklio bei papildomos įrangos pasirinkimas taip pat įtakoja degalų sąnaudų ir CO2 emisijų dydžius. Priklausomai nuo vietinių įstatymų, tai gali sąlygoti didesnius taršos mokesčius vartotojams.

Kaip SEAT įtakos WLPT reikalavimai?

Iki 2018 m. rugsėjo visi SEAT automobilių modeliai bus išbandyti pagal WLPT metodiką ir emisijos ir sąnaudos bus deklaruojamos vadovaujantis naująja tvarka.